Stavangerregionen Havn IKS

Close to people
Close to professionals
Close to business
Close to nature

seHavnivå

Beregnet tidevann for

lavvann Lavvann     høyvann Høyvann

Se flere målinger her

Opphavsrett © Kartverket og Meteorologisk institutt.

The tall ships races, Stavanger 2018, organised by Sail Training International.

Havnetjenester

skrevet fredag 17. juni 2011 av Stavanger Havn

Vi kan levere de fleste tjenester i forbindelse med anløp og kaibesøk og vi har mulighet for å tilby leiekontorer og utleie av havnearealer til de som ønsker det.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Fortøyning og løskast
 • Utlån av fagarbeider (timer)
 • Leie av 50 tonns Skinnegående havnekran i Mekjarvik inkludert sertifisert fører.
 • Leie av truck (ekskl fører)
 • Vannlevering (tonn)
 • Av og påkobling vann
 • Strøm (kwh)
 • Strøm til og fra kobling
 • Strøm (døgn) for fritidsbåter i gjestehavna Børevigå og Vågen
 • Leie av arbeidsbåt ”Plentingen” (timer eksl fører)
 • Leie av sertifisert gangvei (pr påbegynt døgn)
 • Leie av pullert for pullerttest (pr påbegynte døgn)
 • Parkering av kjøretøy på kaier og kaiområder utenom avgiftsbelagte parkeringsområder
 • Lasting/lossing/omlasting på kaiområdet uten å passere kaikanten. Gjelder også tomme containere
 • Lagring av varer på kai før lasting og etter lossing
 • Utleie av kontorer og havnearealer