Stavangerregionen Havn IKS

Close to people
Close to professionals
Close to business
Close to nature

seHavnivå

Beregnet tidevann for

lavvann Lavvann     høyvann Høyvann

Se flere målinger her

Opphavsrett © Kartverket og Meteorologisk institutt.

The tall ships races, Stavanger 2018, organised by Sail Training International.

Kaiene i havnedistriktet

skrevet mandag 20. februar 2012 av Stavanger Havn

Beskrivelse av havnene i Stavangerregionen

 

Vågen

Aktivitet: Cruiseskip. Hurtigbåter til og fra Ryfylke. Ventekaier for supplyfartøyer. Gjestehavn med 35 båtplasser.
Areal: Omlag 13 000 kvm kaiareal - brukes i store deler av Vågen som promenade/gangfelt.
Bygninger: Lagerbygg (skur 6) som brukes hovedsaklig til utstyr for havnedriften.
Kailengde: Samlet kailengde ca. 1 500 meter med dybde på 7 - 13 meter.
Havnefasiliteter: Gangwayer, truck 3 tonn, ISPS. Landstrøm og vann.

Fiskepiren

Aktivitet: Ferjeanløp strekningen Stavanger - Tau, samt hurtigbåter til Ryfylke, Haugesund og Bergen.
Areal: Totalt areal på ca. 8 000 kvm, hvorav 2 000 m² er kaiarealer og 6 000 m² er landarealer.
Bygninger: Terminalbygg på 879 kvm.
Kailengde: Samlet kailengde på 240 meter - dybde 9 meter
Havnefasiliteter: Kjørebro for ombord og ilandkjøring. Publikumsfasiliteter i terminalbygg. Tilrettelagt for tilkobling til elektrisk strømforsyning.

Rosenberg

Aktivitet: Havn hvor havneaktivitetene hovedsaklig er knyttet til Bergen Group, Rosenbergs verftsaktiviteter med bygging av offshore moduler, skipsreperasjoner m.m.
Areal: Havnearealene er integrert i det større industriområdet. Arealene er på omlag 400 000 m²
Bygninger: Industriområdet er bebygd med kontorer, lager, fabrikasjonsanlegg, tørrdokker m.m.
Kailengde: Samlet kailengde på ca. 600 m - dybde 8 - 12 m.
Havnefasiliteter: Kraner og løfteutstyr for tunge løft - opptil 500 tonn. To tørrdokker for reprasjoner av skip. Trucker for lasting 16 - 200 tonn. Har muligheter for tilkobling av elektrisk landstrøm.

Norgesmøllene / Havnesiloen

Aktivitet: Privat kai. Kornlager og melasselager.
Areal: Kornsiloer og kontorer.
Bygninger:  
Kailengde: Samlet kailengde ca. 450 meter med dybde fra 5 - 14 meter.
Havnefasiliteter: Sugefasiliteter for lossing av bulk. Vann. Diverse trucker.

 

Havner på Forus

 

Fiskå Mølle

Aktivitet: Privat havn med aktivitet knyttet til Fiskå Mølle, hovedsaklig bulk transport av kunstgjødsel (10 000 tonn) og kalk (6 000 tonn). Ingen rutetrafikk. Transport til Fiskå Mølles kunder.
Areal: 20 dda total areal, fordelt på 2 store silobatterier (kapasitet 4 000 tonn)
Bygninger: Lager på kai 980 m², lager 200 meter fra kai 800 m², kornmagasin
Kailengde: 25 meter - god dybde
Havnefasiliteter: 2 stk. 3 tonns trucker. Ingen landstrøm.

Asfaltverket Lemminkaien / Norstone

Aktivitet: Privat havn med aktiviteter knyttet til asfaltverket, hovedsaklig relatert til bulktransport av grus, sand (Ryfylke) og bitumen til asfaltproduksjon (Sverige og Belgia)
Areal: Totalt areal på 15 000 m², hvorav kaiarealene er på 450 m²
Bygninger: Kontorer, verksteder og asfaltfabrikk.
Kailengde: Total kailengde på 30 meter - dybde 5 meter.
Havnefasiliteter: Ingen spesifikke.

 

Havner i Hillevåg

 

Skretting

Aktivitet: Privat havn knyttet til aktiviteten hos fiskefôr selskapet Skretting. Havnen har en mottaksdel for båter, råvarer i bulk til fabrikkanleggene (fiskemel, fiskeolje etc.). Den andre delen er en utleveringskai for ferdigvarer (ca. 130 000 tonn). Skretting har avtale med rederiet Eidsvaag AS.
Areal: Det totale arealet for industriområdet er ca. 22 000 m², hvorav kaien er på 3 200 m²
Bygninger: Industriområdet er bebygd med kontorer, lager, fabrikkanlegg m.m. En total bygningsmasse på ca. 20 000 m²
Kailengde: Samlet lengde på 240 meter - dybde på 6 meter
Havnefasiliteter: Pumpeanlegg for bulkvarer, kran med grabb på mottakskaien. Ingen landstrøm.

Felleskjøpet

Aktivitet: Privat kai direkte knyttet til Felleskjøpets fabrikkanlegg for produksjon av dyrefôr. Det kommer ca. 500 000 tonn / år med bulkråvarer inn til kai.
Areal: Industriområdet på ca. 60 000 m²
Bygninger: Området er bebygd med kontorer, lager, fabrikkanlegg, silo batterier og kornlager.
Kailengde: Samlet kailengde på 374 meter - dybde på mellom 5 - 15 meter.
Havnefasiliteter: Sugeanlegg for lossing av bulkvarer. Ingen landstrøm.

 

Havner i Nord-vestlige del av sjøområdet

 

Risavika Havn

Aktivitet: Lasting/lossing av containere / gods / roll / on/off
Areal: Ca. 100 000 m² når ferdig utbygd i 2012.
Bygninger: Lagerbygninger, kontorer
Kailengde: Ca. 600 meter
Havnefasiliteter: Trucker/Mobile kraner/ramper for roll on/off, vann/strøm

Utenriksterminalen

Aktivitet: Terminal for utenlandsk ferjetrafikk, samt kontorbygg
Areal: 35 000 m² - hvorav ca. 5 000 meter er kai
Bygninger: Moderne internasjonal ferjeterminal - inklusivt kontorer
Kailengde: Ca. 200 meter - dybde 15 meter
Havnefasiliteter: Passasjertuber, vann/strøm, bevegelig rampe for roll on/off

NorSea, Tananger

Aktivitet: Privat havn hvor NorSea er eier og aktiviteten er relatert til forsyning til offshore-installasjoner, samt mobiliseringen / demob av fartøyer, bunkersleveranser, bulkleveranser, prosjektlaster. Det er i tillegg aktiviteter som regulær havnedrift.
Areal: Total industriareal på omlag 400 000 m², hvor kaiarealene er tett integrert i arealene for øvrig.
Bygninger: Kontorbygg (55 000 m²) og lagerbygg (50 500 m²)
Kailengde: Totale kailengder på 560 meter - dybde 6 - 11 meter.
Havnefasiliteter: Mobilkraner (5), Trucker (16), Terminaltraktorer (7), Traller (60), Bukkesett (50). Mottaksanlegg for søppel og slop. Landstrøm.

Sola Betong

Aktivitet: Sand og sement mottager
Areal: Ca. 3 000 m²
Bygninger: Betongfabrikk / kontor
Kailengde: 90 meter - dybde 5 - 7 meter
Havnefasiliteter: Betongsiloer, samt sand og sement siloer

 

Dusavik

 

Dusavik (NorSea-basen)

Aktivitet: Privat havn hvor NorSea er eier og aktiviteten er relatert til forsyning til offshore-installasjoner, samt mobilisering av fartøyer, bunkersleveranser, bulkleveranser, prosjektlaster.
Areal: Totalt industriareal på omlag 700 000 m², hvor kaiarealene er tett integrert i arealene for øvrig.
Bygninger: Kontorbygg (22 000 m²) og lagerbygg (23 000 m²)
Kailengde: Totale kailengder på 500 meter - dybde 7 - 13 meter
Havnefasiliteter: Mobilkraner (6), Trucker (20), Terminaltraktorer (5), Traller (40), Flyttbare rørracker (160). Mottaksanlegg for søppel og slop. Landstrøm

 

Randaberg

 

Mekjarvik (dypvannskaien)

Aktivitet: Offshorefartøyer, mobiliseringer, kranfartøyer, reperasjon av bøyelastere, slopanlegg.
Areal: Ca. 80 000 m² hvorav ca. 7 500 m² er kaiareal
Bygninger: Flere leietager har bygninger. LW mekaniske, Norsk Metallretur
Kailengde: Ca. 400 meter - dybde 15 - 20 meter
Havnefasiliteter: Skinnegående kran 50 tonn, rampe for roll on/off

Mekjarvik, Statens Vegvesen

Aktivitet: Ferjeanløp på strekningeen Mekjarvik - Kvitsøy - Skudenes
Areal: Totalt areal på ca. 15 000 kvm, hvorav 1 100 m² er kaiarealer og 13 500 m² er landareal forøvrig.
Bygninger: Terminalbygg på 323 kvm.
Kailengde: Samlet kailengde på 200 meter - dybde 7 - 8 meter.
Havnefasiliteter: Kjørebro for ombord og ilandkjøring. Publikumsfasiliteter i terminalbygg. Tilrettelagt for tilkobling til elektrisk strømforsyning.

 

Rennesøy

 

Hanasand

Aktivitet: Under utvikling
Areal: Totalt areal i tilknytning til havnen er ca 3 000 m²
Bygninger: Ingen
Kailengde: Det legges til rette for omlag 300 meter kailengde - dybde 15 meter
Havnefasiliteter: Ingen

Mortavika, Rennesøy. Statens Vegvesen

Aktivitet: Ferjeanløp på strekningen Mortavika - Arsvågen.
Areal: Totalt areal er på ca. 23 500 m², hvorav 3 500 m² er kaiarealer og 20 000 m² er landarealer.
Bygninger: Terminalbygg på 612 m²
Kailengde: Samlet kailengde på 330 meter - dybde 7,5 meter.
Havnefasiliteter: Kjørebro for ombord og ilandkjøring. Publikumsfasiliteter i terminalbygg. Tilrettelagt for tilkobling til elektrisk strømforsyning.