Stavangerregionen Havn IKS

Close to people
Close to professionals
Close to business
Close to nature

seHavnivå

Beregnet tidevann for

lavvann Lavvann     høyvann Høyvann

Se flere målinger her

Opphavsrett © Kartverket og Meteorologisk institutt.

The tall ships races, Stavanger 2018, organised by Sail Training International.

Miljøplan 2016-2017

skrevet torsdag 22. desember 2016 av Stavanger Havn

Visjon:

"Stavangerregionen Havn skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn"

OVERORDNET MÅL FOR STAVANGERREGIONEN HAVN

Havnene i Stavangerregionen skal tilby effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester

HVEM

Vi skal ha et bevisst forhold til vår miljøpåvirkning, sterkt forankret i ledelsen

HVA

Vi skal begrense klimapåvirkning, redusere ressursbruk og lokal miljøpåvirkning

HVOR

Vi skal legge til rette for effektive og miljøriktige tjenester på alle våre havneanlegg

HVORDAN

Vi skal bevisstgjøre og følge vår miljøplan, både internt og eksternt

MålområderTiltak / ressurser
Miljøstyring
 • Tilpasse miljøpolitikk/plan til eierkommuner
 • Konkurranseevne, effektivitet og forbedret miljøprofilering/tilrettelegging
 • Deltakelse på GreenPort etc
 • Forebyggende vedlikehold og forbedringsarbeid
Energi
 • Kartlegge Energiforbruk
 • Utrede energibesparende tiltak
 • Søke Enova midler
 • Iverksette energibesparende tiltak på havneanlegg
Klimautslipp
 • Ved anskaffelser vektlegge miljøvennlige alternativ
 • Rabattere skip med miljøvennlig teknologi
Landstrøm  skip
 • Kartlegge alternativer
 • Utlyse anbudskonkurranse for landstrøm offshore fartøy
Støy
 • God oppfølging
 • Utfører målinger
 • Strategisk støykartlegging
Avfall
 • Avfallsplan
 • Øke sorteringsgrad
 • God skilting og funksjonelle avfallsstasjoner
Beredskap
 • Gjennomføre jevnlige beredskapsøvelser
Anskaffelse
 • Ha et bevisst forhold til hvordan anskaffelser kan påvirke miljøavtrykket

Last ned miljøplan i PDF format